معنی و ترجمه کلمه direct reading به فارسی direct reading یعنی چه

direct reading


علوم مهندسى : قرائت مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها