معنی و ترجمه کلمه directive gain به فارسی directive gain یعنی چه

directive gain


علوم مهندسى : تقويت انتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها