معنی و ترجمه کلمه directive planning به فارسی directive planning یعنی چه

directive planning


بازرگانى : برنامه ريزى هدايت شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها