معنی و ترجمه کلمه directness به فارسی directness یعنی چه

directness


مستقيم بودن ،صراحت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها