معنی و ترجمه کلمه directory به فارسی directory یعنی چه

directory


دايرکتورى ،کتاب راهنما،فهرست راهنما
کامپيوتر : راهنما
بازرگانى : دفترچه راهنما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها