معنی و ترجمه کلمه dirhinic stimulation به فارسی dirhinic stimulation یعنی چه

dirhinic stimulation


روانشناسى : تحريک منخرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها