معنی و ترجمه کلمه dirt cheap به فارسی dirt cheap یعنی چه

dirt cheap


بسيار ارزان ،مفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها