معنی و ترجمه کلمه dirt-track car به فارسی dirt-track car یعنی چه

dirt-track car


ورزش : نوعى اتومبيل مسابقه در جاده هاى گلى و شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها