معنی و ترجمه کلمه dirtiness به فارسی dirtiness یعنی چه

dirtiness


کثافت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها