معنی و ترجمه کلمه dirty bill od lading به فارسی dirty bill od lading یعنی چه

dirty bill od lading


بارنامه مغشوش
بازرگانى : بارنامه مشروط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها