معنی و ترجمه کلمه dirty به فارسی dirty یعنی چه

dirty


چرکين ،چرک ،(مج ).زشت ،کثيف کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها