معنی و ترجمه کلمه disappear به فارسی disappear یعنی چه

disappear


ناپديد شدن ،غايب شدن ،پيدا نبودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها