معنی و ترجمه کلمه discernment به فارسی discernment یعنی چه

discernment


تشخيص ،تميز،بصيرت ،بينايى ،دريافت ،درک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها