معنی و ترجمه کلمه discharge of chips به فارسی discharge of chips یعنی چه

discharge of chips


علوم مهندسى : تخليه براده ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها