معنی و ترجمه کلمه discharger for battery به فارسی discharger for battery یعنی چه

discharger for battery


الکترونيک : باترى خالى کن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها