معنی و ترجمه کلمه discharging berth به فارسی discharging berth یعنی چه

discharging berth


بازرگانى : اسکله تخليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها