معنی و ترجمه کلمه disciplinal به فارسی disciplinal یعنی چه

disciplinal


اهل انضباط،نظم دهنده ،انضباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها