معنی و ترجمه کلمه disciplinarian به فارسی disciplinarian یعنی چه

disciplinarian


اهل انضباط،نظم دهنده ،انضباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها