معنی و ترجمه کلمه disciplinary action به فارسی disciplinary action یعنی چه

disciplinary action


علوم نظامى : تنبيه انضباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها