معنی و ترجمه کلمه disciplinary control board به فارسی disciplinary control board یعنی چه

disciplinary control board


کميسيون 5 نفرى يکانها
علوم نظامى : کميسيون 5 نفرى شوراى انضباطى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها