معنی و ترجمه کلمه disciplinary punishment به فارسی disciplinary punishment یعنی چه

disciplinary punishment


کيفر انضباطى
قانون ـ فقه : مجازات انضباطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها