معنی و ترجمه کلمه disclaim به فارسی disclaim یعنی چه

disclaim


رد کردن ،انکار کردن ،قبول نکردن ،ترک دعوا کردن نسبت به ،منکر ادعايى شدن ،از خود سلب کردن
قانون ـ فقه : ترک دعوى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها