معنی و ترجمه کلمه discombobulate به فارسی discombobulate یعنی چه

discombobulate


مغشوش کردن ،درهم و برهم کردن ،مختل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها