معنی و ترجمه کلمه discompose به فارسی discompose یعنی چه

discompose


برهم زدن ،مضطرب ساختن ،پريشان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها