معنی و ترجمه کلمه disconsolate به فارسی disconsolate یعنی چه

disconsolate


پريشان ،دلشکسته ،تسلى ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها