معنی و ترجمه کلمه disconsolateness به فارسی disconsolateness یعنی چه

disconsolateness


پريشانى ،دل شکستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها