معنی و ترجمه کلمه disconsolation به فارسی disconsolation یعنی چه

disconsolation


دل شکستگى ،پريشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها