معنی و ترجمه کلمه discord به فارسی discord یعنی چه

discord


ناسازگارى ،اختلاف ،دعوا،نزاع ،نفاق ،ناجور بودن ،ناسازگار بودن
قانون ـ فقه : نشوز
روانشناسى : ناهماهنگى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها