معنی و ترجمه کلمه discordance به فارسی discordance یعنی چه

discordance


ناجورى ،عدم توافق ،عدم ثبات ،عدم هم اهنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها