معنی و ترجمه کلمه discount rate policy به فارسی discount rate policy یعنی چه

discount rate policy


بازرگانى : سياست نرخ تنزيل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها