معنی و ترجمه کلمه discount به فارسی discount یعنی چه

discount


تنزيل ،کاستن ،تخفيف دادن ،برات را نزول کردن
قانون ـ فقه : تخفيف ،با دادن تنزيل قبل از سررسيد نقد کردن
بازرگانى : تنزيل ،تخفيف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها