معنی و ترجمه کلمه discountable به فارسی discountable یعنی چه

discountable


تخفيف بردار،کاستنى ،کم کردنى ،قابل کسر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها