معنی و ترجمه کلمه discountenance به فارسی discountenance یعنی چه

discountenance


نپسنديدن ،تصويب نکردن ،بد دانستن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها