معنی و ترجمه کلمه discourteously به فارسی discourteously یعنی چه

discourteously


بى ادبانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها