معنی و ترجمه کلمه discreetness به فارسی discreetness یعنی چه

discreetness


بصيرت ،احتياط کارى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها