معنی و ترجمه کلمه discrepancy به فارسی discrepancy یعنی چه

discrepancy


اشتباه ،ناهمخوانى ،تفاوت ،مورداختلاف
معمارى : ناجورى محاسبات
قانون ـ فقه : اختلاف
روانشناسى : تفاوت
بازرگانى : اشتباه در حساب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها