معنی و ترجمه کلمه discriminal dispersion به فارسی discriminal dispersion یعنی چه

discriminal dispersion


روانشناسى : پراکندگى افتراقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها