معنی و ترجمه کلمه discriminant validity به فارسی discriminant validity یعنی چه

discriminant validity


روانشناسى : اعتبار افتراقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها