معنی و ترجمه کلمه discrimination به فارسی discrimination یعنی چه

discrimination


افتراق ،تميز،فرق گذارى ،تبعيض
قانون ـ فقه : تبعيض کردن
روانشناسى : تبعيض
بازرگانى : فرق گذارى ،تبعيض
علوم هوايى : حداقل جدايى براى رويت دو هدف بصورت مجزا در رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها