معنی و ترجمه کلمه discriminatory response به فارسی discriminatory response یعنی چه

discriminatory response


روانشناسى : پاسخ افتراقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها