معنی و ترجمه کلمه discursively به فارسی discursively یعنی چه

discursively


بطورپراکنده وپرت ،ازروى استدلال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها