معنی و ترجمه کلمه diseconomy به فارسی diseconomy یعنی چه

diseconomy


فقر اقتصادى ،ترقى قيمت ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها