معنی و ترجمه کلمه disembark به فارسی disembark یعنی چه

disembark


پياده کردن ،از کشتى در اوردن ،پياده شدن ،تخليه کردن( بار و مسافر)
قانون ـ فقه : از کشتى در اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها