معنی و ترجمه کلمه disembodiment به فارسی disembodiment یعنی چه

disembodiment


جداشدگى ازجسم ،تجريد،انحلال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها