معنی و ترجمه کلمه disembogue به فارسی disembogue یعنی چه

disembogue


ريختن ،خالى شدن ،جارى شدن ،ريزش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها