معنی و ترجمه کلمه disembowelment به فارسی disembowelment یعنی چه

disembowelment


دريدن شکم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها