معنی و ترجمه کلمه disforest به فارسی disforest یعنی چه

disforest


ازحال جنگلى بيرون امدن ،ازرعايت قانون جنگل هامعاف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها