معنی و ترجمه کلمه disfranchisement به فارسی disfranchisement یعنی چه

disfranchisement


محروم سازى يا محروميت از حق انتخابات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها