معنی و ترجمه کلمه disgreeably به فارسی disgreeably یعنی چه

disgreeably


بطورناگوار،بطورنامطبوع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها