معنی و ترجمه کلمه disgruntled به فارسی disgruntled یعنی چه

disgruntled


ناخوشنود،ناراضى ،غرغرو

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها